Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT019015, 06VAT019015 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-02 Stoppdatum 2017-09-02
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 3203
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: