Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT032062, 06VAT032062 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-27 Stoppdatum 2017-08-27
Mängd (ton): 3,04 Kostnad totalt: 5026
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: