Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT040004, 06VAT040004 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-29 Stoppdatum 2017-08-29
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 8269
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: