Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT058022, 06VAT058022 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-04-10 Stoppdatum 2005-04-10
Mängd (ton): 14,97 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: