Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Abborrtjärn, K377 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-04 Stoppdatum 2017-09-04
Mängd (ton): 6,36 Kostnad totalt: 11295
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: