Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Finnsjön, K27 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-04 Stoppdatum 2017-09-04
Mängd (ton): 17,99 Kostnad totalt: 14921
Kalkmedel: Slurry CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: