Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ST LÅSEN, 6674340-1429320-Sjö Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-06 Stoppdatum 2017-11-06
Mängd (ton): 38,82 Kostnad totalt: 45315
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: