Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÅRDSJÖN, 903 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-06 Stoppdatum 2017-09-06
Mängd (ton): 16,18 Kostnad totalt: 19426
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: