Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÖRTEVATTEN, 932 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-05 Stoppdatum 2017-08-05
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 3140
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: