Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA EKEVATTNET, 1148 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-02 Stoppdatum 2017-08-02
Mängd (ton): 17,09 Kostnad totalt: 26977
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: