Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRANTJÄRN, 1493 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-02 Stoppdatum 2017-08-02
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1604
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: