Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBAV009, 1936 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-04 Stoppdatum 2017-08-04
Mängd (ton): 6,97 Kostnad totalt: 12257
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: