Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMEKN005, 2466 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-04-10 Stoppdatum 2017-04-10
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1619
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: