Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ENHANGEN, 49 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-20 Stoppdatum 2017-09-20
Mängd (ton): 13,00 Kostnad totalt: 16000
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: