Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HORNBETASJÖN, 64 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-26 Stoppdatum 2017-09-26
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 27403
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: