Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HAGASJÖN, 100 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-16 Stoppdatum 2017-08-16
Mängd (ton): 7,02 Kostnad totalt: 10295
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: