Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÄRDESSJÖN, 95 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-16 Stoppdatum 2017-08-16
Mängd (ton): 6,10 Kostnad totalt: 8946
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: