Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJÖRSESJÖN, 68 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-26 Stoppdatum 2017-09-26
Mängd (ton): 25,41 Kostnad totalt: 27789
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: