Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ADAMSTJÄRNET, 897 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-01 Stoppdatum 2017-08-01
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 3209
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: