Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KARLEVATTNET, 1177 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-07-29 Stoppdatum 2017-07-29
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4738
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: