Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA020, 2026 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-22 Stoppdatum 2017-10-22
Mängd (ton): 28,56 Kostnad totalt: 47923
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: