Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RISBYSJÖN, 633 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-29 Stoppdatum 2017-10-29
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 4644
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: