Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TINNSJÖN, 607 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-09 Stoppdatum 2017-10-10
Mängd (ton): 75,00 Kostnad totalt: 75371
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: