Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RYASJÖN, 242 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-07 Stoppdatum 2017-11-07
Mängd (ton): 22,00 Kostnad totalt: 24709
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: