Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFAL009, 364 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-02 Stoppdatum 2017-10-02
Mängd (ton): 10,01 Kostnad totalt: 14429
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: