Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFAL012, 361 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-04 Stoppdatum 2017-10-04
Mängd (ton): 9,96 Kostnad totalt: 14358
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: