Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NEDRE BOLSJÖN, 1261 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-29 Stoppdatum 2017-08-30
Mängd (ton): 270,00 Kostnad totalt: 292144
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,1
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: