Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HÄLLBOVATTEN, 974 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-05 Stoppdatum 2017-08-05
Mängd (ton): 5,08 Kostnad totalt: 7851
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: