Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEVATTEN, 969 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-04 Stoppdatum 2017-08-04
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4636
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: