Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHAB010, 1890 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-27 Stoppdatum 2017-10-27
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 10686
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: