Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖRVATTNET, 1314 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-07-29 Stoppdatum 2017-07-29
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 8104
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: