Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ILETJÄRN, 7574 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-17 Stoppdatum 2017-10-17
Mängd (ton): 2,96 Kostnad totalt: 4963
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: