Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGTJÄRNEN, 784 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-16 Stoppdatum 2017-10-16
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 3251
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: