Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BLÖTEVATTEN, 1307 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-07-31 Stoppdatum 2017-07-31
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 28987
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: