Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKLE003, 447 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-07-28 Stoppdatum 2017-07-28
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 3761
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: