Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVÄNASJÖN, 141 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-12 Stoppdatum 2017-08-13
Mängd (ton): 8,58 Kostnad totalt: 12341
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: