Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK023, 3139 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-12 Stoppdatum 2017-08-12
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 3232
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: