Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUB039, 2557 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-14 Stoppdatum 2017-08-14
Mängd (ton): 3,14 Kostnad totalt: 5172
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: