Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN049, 2319 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-18 Stoppdatum 2017-10-18
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 8684
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: