Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LIMMEN, 766 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-15 Stoppdatum 2017-08-15
Mängd (ton): 24,12 Kostnad totalt: 28507
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,1
Kalkursprung: Orsa Metod: Båt
Kommentar: