Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR019, 1605 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-07-30 Stoppdatum 2017-07-30
Mängd (ton): 5,11 Kostnad totalt: 9314
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: