Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckaskogssjön, 170 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-12 Stoppdatum 2017-08-12
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 2953
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: