Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GETTJÄRNET, 669 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-30 Stoppdatum 2017-10-30
Mängd (ton): 5,58 Kostnad totalt: 8770
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: