Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL018, 1989 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-15 Stoppdatum 2017-08-15
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3412
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: