Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRAN037, 1910 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-30 Stoppdatum 2017-10-30
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 5246
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: