Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLATEVATTNET, 1351 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-27 Stoppdatum 2017-10-27
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1569
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: