Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOL006, 1710 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-04 Stoppdatum 2017-11-04
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 3405
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: