Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORREVATTNET, 998 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-04 Stoppdatum 2017-08-04
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3091
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: