Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKSJÖN, 266 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-28 Stoppdatum 2017-09-28
Mängd (ton): 4,01 Kostnad totalt: 5379
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: