Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖVRE STÅNGSJÖN, 46 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-04-23 Stoppdatum 2017-09-19
Mängd (ton): 10,07 Kostnad totalt: 15315
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: